Övrig informationÖVERGRIPANDE
Över informationsdisken som ligger på entréplan hänger tre skärmar där du kan se vilka utställningar som visas.
Där presenteras även en karta över museerna.
Vid sidan av informationen finns även en taktil utrymningstavla.
Informationen på den tavlan står även i punktskrift.

Våra museivärdar talar engelska.
De flesta utställningstexter finns även tillgängliga på engelska.

Personer med nedsatt orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert till alla rum på entréplan utan att passera trappor.
Det är möjligt att vända med en rullstol i samtliga rum.
Golven i utställningshallarna består av betonggolv och i vissa fall tygmatta.
Låga mattkanter kan förkomma.

UTRYMNING
Besökare med funktionsnedsättning kan sätta sig i säkerhet vid brand och i andra nödsituationer.
Utrymningsvägarna är tydligt skyltade och finns i alla utrymmen i museet.
Utrymning övas regelbundet med all personal.

SITTPLATSER
Det finns gott om sittplatser på flera ställen i lokalerna.

KARLSGATAN KAFÉ
Alla kan besöka museets kafé.
Den är belägen på entrétorget direkt innanför entrédörrarna,
därifrån når du lätt till förvaringsskåp och toaletter utan att behöva passera trösklar eller dörrar.

FAKTARUM MED ARKIV OCH BIBLIOTEK
Faktarummet är beläget en trappa upp och nås via trappor eller hiss.
Personlig service finns alltid i faktarummet.
Det finns tre toaletter varav en handikapptoalett i direkt anslutning till faktarummet.
Det finns även låsbara förvaringsskåp.

INFORMATION OCH KARLSGATAN BUTIK
Informationen och butiken är väl synlig från entrén.
Museets butik är tillgänglig och nåbar för en person i rullstol.
Informationsdisken är försedd med olika höjder och utrustad med käpphållare.
I kapprummet intill butiken finns låsbara skåp.

HÖRSALEN
Besökare med funktionsnedsättning kan delta i den verksamhet som sker i hörsalen.
Det finns plats för rullstolar och permobiler bland åskådarplatserna.
Inredningen är flexibel.
Hörsalen är försedd med teleslinga.
Belysningen kan varieras.

TOALETTER
I museet finns totalt åtta toaletter varav två är handikapptoaletter.
Handikapptoaletten på bottenplan är utrustad med bädd och lift.

HISS
Samtliga utställningar på Karlsgatan 2 är placerade på entréplan.
Faktarummet och länsmuseets pedagogiska lokal ligger en våning upp.
Dit kan du nå antingen via trappor eller med en hiss.

Hissen öppnas med elektrisk dörröppnare.
Reliefknappar med punktskrift finns i hissen kompletterat med vanliga skyltar.
Hissen styrs genom att du håller knappen till den våning du ska nedtryckt tills dörren har öppnats.
Du kan även styra hissen med en joystick.

PARKERING

Det finns två handikapparkeringsplatser intill entrén.
Det går att köra bil ända fram till entrén för av- och påstigning.
Ytan framför dörren består av kullersten och betongplattor.

Övriga parkeringsplatser.

ÖVRIGT

Bokade biljetter till föredrag hämtas i informationen senast 30 minuter innan evenemangets början.

Gratis trådlös internetuppkoppling i hela huset. Fråga i informationen efter inloggningskod.