Kameraövervakning på länsmuseet

På Västmanlands läns museum övervakas vissa utrymmen med kameror. Kamerorna aktiveras av rörelse och spelar in video som lagras på ett säkert sätt, med begränsad åtkomst. Videomaterialet behandlas endast vid en incident, till exempel stöld eller våld. Materialet sparas under en begränsad tid.

Ansvarig organisation
Region Västmanland, Västmanlandsläns museum
Karlsgatan 2    722 14 Västerås
Vxl 021-39 32 22

Ansvarig chef: Jonas Bresser  jonas.bresser@regionvastmanland.se tfn. 076 696 78 48
Dataskyddsombud/Säkerhetsansvarig: Thijs Wiessing thijs.wiessing@regionvastmanland.se tfn. 021-39 32 36

Läs mer på Västmanlands läns museum