Vad som gäller på Karlsgatan 2 i samband med Covid192020-11-17

Karlsgatan 2 är från och med den 17 november öppet för besök i Västerås konstmuseums utställningar. Observera att det finns en begränsningen i antal personer som kan vara i utställningshallen samtidigt.

Västmanland läns museums utställningar stänger tillfälligt mellan den 17 nov 2020 - 25 jan 2021.

Karlsgatan Butik har fortsatt öppet medan Karlsgatan Kafé kommer att ha stängt.

Från och med den 17 nov och tillsvidare kommer den bakre entrén mot Ingenjör Bååths gatan vara stängd av säkerhetsskäl.
BESÖK PÅ MUSEET

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att motverka smittspridningen av Covid-19 och Karlsgatan 2 följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du som är frisk är välkommen att besöka museet, men var extra noga med handhygien och tänk på att hålla avstånd till andra besökare. Är du inte frisk så vill vi att du avstår ditt besök av hänsyn till dina medmänniskor.

ÖPPETTIDER 17 NOV - TILLSVIDARE

måndag stängt, tisdag - fredag kl 10-17, lördag - söndag kl 12-16


KARLSGATAN KAFÉ
Karlsgatan Kafé har stängt 17 nov - tillsvidare

KARLSGATAN BUTIK
Karlsgatan Butik har öppet som vanligt och följer museihusets öppettider och riktlinjer.

ARKIV OCH BIBLIOTEK
Arkiv och bibliotek på Karlsgatan 2 är stängt tillsvidare. Även om det inte går att besöka arkivet fysiskt så går det att mejla eller ringa som vanligt. Kontaktuppgifter hittar du på länsmuseets hemsida.

KONFERENSLOKALER
Konferensbokningen är tillfälligt stängd. Vid eventuella frågor, kontakta Informationen på tfn 021-39 32 22 eller e-post karlsgatan2@regionvastmanland.se.

► Västerås konstmuseum
► Västmanlands läns museum

Museerna följer Region Västmanlands, Västerås stads och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hanteringen av Covid19 och följer utvecklingen noga. Eventuella förändringar i verksamheten meddelas löpande via den här hemsidan samt museernas egna hemsidor.